• Courroie de distribution - Daihatsu hi jet  1990 @ 1994

Courroie de distribution pour Daihatsu hi-jet .

Compatible pour les modèles de 1990 à 1994 .

Courroie de distribution - Daihatsu hi jet 1990 @ 1994

  • 75,00 CAD $

Balises: Daihatsu hi jet, courroie, distribution